Khắc phục lỗi không xác nhận được danh tính của facebook, đơn giản và nhanh chóng, mới nhất 2021.